Yabancı Dil Sınıfı

Yabancı Dil Sınıfı

Yabancı Dil Sınıfı

11.09.2022 85

SINAV YÖNERGESİ

ANAGOLD MADENCİLİK ORTAOKULU

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI

Sınav Tarihi: 14 Eylül 2022 (Çoktan seçmeli sınav)

Sınav Saati: 1.Bölüm: Dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama sınavı saat: 10:00-10.45 arası (45 dakika)

                     2.Bölüm: Konuşma Becerileri

Sınav Yeri: Anagold Madencilik Ortaokulu

Sınavın Kapsamı: İngilizce 1.Bölüm: Dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama sınavı (35 soru, 45 dakika), İngilizce 2.Bölüm Konuşma Becerileri (5 soru, 10 dakika) olup kazanımlar öğrencinin bitirdiği sınıfa ait olacaktır.

Puan Hesaplama: 1.Bölüm sorularının %80'i ile 2.Bölüm sorularının %20'u alınarak yerleştirmeye ait puanı hesaplanacaktır.

Toplam Kontenjan: 28 Öğrenci

Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar:

2022–2023 Eğitim-Öğretim yılında, okulumuzun kayıt bölgesinde ikamet ediyor olmak. Sınava giriş ile ilgili sınav öncesinde velinin başvuru beyanı esastır. Sınav gününü kaçıran öğrenciler için sonradan sınav yapılmayacaktır.

Sınavın Sonuçlandırılması ve Kayıt Hakkı:

 

Sınav Sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde geçici liste şeklinde okulumuzda ilan edilecektir.

5.Sınıf Dil Ağırlıklı Sınıflardaki Dersler ve Ders Saatleri Aşağıdaki Şekilde Olacaktır:

DERSLER

HAFTALIK DERS SAATİ

İNGİLİZCE

11

MATEMATİK

  5

SEÇMELİ DERS

  2

SEÇMELİ DERS

  2

TÜRKÇE

  6

FEN BİLİMLERİ

  4

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

  2

SOSYAL BİLGİLER

  3

TOPLAM

35

 

 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF EĞİTİM PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

 

Okulumuz bünyesinde açılması planlanan "Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf" için merak edilen soruların cevaplarını, okul WEB sitemizde yer vermek amacıyla bu bilgi notu hazırlanmıştır. 

1.Haftada kaç saat İngilizce dersi görecekler?

İngilizce dersi zümre öğretmenleri kararı ile 11 saatin yeterli olduğunu düşünüyoruz.

2.Tüm 5.sınıflar İngilizce Ağırlıklı ders görecekler mi?

Hayır, tüm sınıflar bu sisteme dahil olmayacaklar. Okulumuzda 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir (1) şube olmak üzere proje uygulanmaya devam edecektir.

3.Neden sadece 1 sınıf ile sınırlı?

Çünkü herkes aynı ölçüde istekli ve ilgili olmayabilir. İngilizce Ağırlıklı Sınıf açılması için okulun fiziki derslik sayısı, İngilizce normu şu an iki yabancı dil sınıfı açmak için uygundur. Sınıf mevcutları en fazla 28 öğrenciden oluşmaktadır.

4.Dersler ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Diğer öğrenciler ile aynı vakitte başlayıp aynı vakitte bitecektir. Her gün toplam 7 ders işleyecekler.  

5. Yabancı Dil Sınıfına öğrenci seçimi nasıl ve ne zaman yapılacak?

Başvuran öğrencilere uygulanacak olan "Hazır Bulunuşluk" sınavı sonucuna göre seçim yapılacaktır.  


Yabancı Dil Ağırlıklı sınıflar 6. sınıfta da devam edecek mi?

İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin 8. Maddesinde "İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir." denilmektedir. Bu doğrultuda " her türlü eğitici faaliyet" ifadesinin 5. sınıflardaki yabancı dil uygulamasının 6.Sınıflarda da uygulanabilmesine imkân sağlamaktadır. Ancak burada asıl önemli olan okulumuzdaki İngilizce normunun elverişli olmasıdır.

! 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında geçen yıl başlayan 5. Yabancı Dil A şubemiz bu yıl devam edecektir!